Szanowni Państwo,

Fundacja Śniadanie Obiad Kolacja rozpoczęła swoją działalność oficjalnie w grudniu 2010 roku. Głównym celem fundacji jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zdrowego trybu życia oraz promowanie dobrych nawyków żywieniowych. Jednocześnie stawiamy sobie za cel podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów oraz kucharzy i osób pracujących w gastronomii w zakresie zdrowego żywienia. Wiemy jak ważne jest przygotowanie młodych ludzi do roli świadomych konsumentów, dlatego zamierzamy wspierać i angażować się w inicjatywy popularyzujące zasady racjonalnego odżywiania skierowane do młodych Polaków.


Zapraszam do współpracy!

Aleksandra Dębska,
prezes zarządu Fundacji Śniadanie Obiad Kolacja